Disclaimer

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie, bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. RADIO 2 5 9 aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. Ondanks het feit dat RADIO 2 5 9 zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan RADIO 2 5 9 niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. RADIO 2 5 9 beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. RADIO 2 5 9 kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijk materiaal is door RADIO 2 5 9 niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. RADIO 2 5 9 wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico. RADIO 2 5 9 aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

 

Online communicatie

Berichten die u stuurt aan RADIO 2 5 9 per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. RADIO 2 5 9 adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan RADIO 2 5 9 te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan RADIO 2 5 9 per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

RADIO 2 5 9 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt RADIO 2 5 9 geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan RADIO 2 5 9 wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van RADIO 2 5 9.